OneMed Group
Finland
OneMed Oy WL-Medical Oy
Sweden
OneMed Sverige AB OneMed Homecare
Norway
OneMed AS
Denmark
OneMed A/S
Germany
OneMed Deutschland GmbH
Baltic countries
OneMed OÜ, Estonia OneMed SIA, Latvia OneMed UAB, Lithuania
Poland
OneMed Polska Sp. z.o.o.
Czech Republic
BATIST Medical a.s.
Slovakia
BATIST Medical SK, s.r.o.

Novinky

22.02.2017

Zveřejnění rozhodnutí o přeměně listinných akcií na jméno na zaknihované akcie a výzva jedinému akci


Zveřejnění rozhodnutí o přeměně listinných akcií na jméno na zaknihované akcie a výzva jedinému akcionáři k odevzdání akcií a sdělení majetkového účtu

Společnost BATIST Medical a.s., IČ 288 13 936, se sídlem Nerudova 309, PSČ 54941, Červený Kostelec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2978 (dále jen „Společnost“), tímto v souladu s § 529 a násl. zák. č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že jediný akcionář Společnosti přijal dne 5. ledna 2017 rozhodnutí, kterým došlo ke změně podoby všech akcií emitovaných Společností zlistinné podoby na podobu zaknihovanou, a to ve formě notářského zápisu NZ 9/2017 (dále jen „Rozhodnutí“).


Společnost proto na základě shora uvedeného rozhodnutí vyzývá jediného akcionáře Společnosti k odevzdání všech listinných akcií na jméno emitovaných Společností za účelem jejich zaknihování, a to v sídle Společnosti ve lhůtě do dvou měsíců ode dne zveřejnění této výzvy v Obchodním věstníku a dále ke sdělení majetkového účtu jediného akcionáře vedeného u některého z účastníků Centrálního Depozitáře Cenných Papírů, na který mají být zaknihované akcie zaevidovány.

Společnost Rozhodnutí zveřejňuje v Obchodním věstníku, uveřejňuje na internetových stránkách Společnosti a dále jej zasílá jedinému akcionáři na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

V Praze dne 25. ledna 2017                                            Představenstvo BATIST Medical a.s.Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace